Elektryczność

Deregulowany rynek elektryczności w Europie jest niestabilny tak jak inne rynki towarowe.

Oprócz zwiększonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych (głównie przez farmy wiatrowe czy panele słoneczne) należy zauważyć, że poziom produkcji energii nie jest praktycznie przewidywalny, co skutkuje ekstremalnymi wzrostami i spadkami na rynku w zależności od warunków klimatycznych.

Energia elektryczna nie może być przechowywana (jedynie w ograniczony sposób), dlatego też wpływ energii wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe bezpośrednio wpływa na bilans zasobów elektryczności tworząc lokalne nadwyżki lub niedobory. Poprzez stworzenie energetycznego port folio oraz osiągnięcie elastycznego systemu cen dajemy możliwości naszym klientom by radzić sobie ze zmiennością rynku i zminimalizować ryzyko.