Tworzenie energetycznego portfolio

Tworzenie wizerunku energetycznego polega na przedstawieniu klientowi licznych opcji, nie tylko
by pokryć zapotrzebowanie energetyczne z krzywej konsumpcji energii, ale również by mieć możliwość elastycznego dostosowania umownej ceny z obecną sytuacją na gwałtownie zmieniającym się rynku.

Dzięki energetycznemu porfolio, klient nie będzie już dłużej „bierny”, ale będzie aktywnie zarządzał konsumpcją energii, poprzez zastosowanie narzędzi rynkowych zmniejszających ryzyko (swapy, opcje, kontrakty forward i futures).