Zarządzanie ryzykiem

Wolne rynki, w tym rynek energii podlegają ciągłej ewolucji. Konieczne jest podążanie za nimi dzień
po dniu by zidentyfikować rynkowe trendy oraz wynikające z nich ryzyko w celu uniknięcia wzrastających kosztów energii, głównie za sprawą zmian prawnych, zagrożeń transakcyjnych oraz blokady rynkowej. Dobrze opracowany plan zarządzania ryzykiem jest kluczowym elementem do budowy firmy dynamicznej, stabilnej o agresywnej strategii.