Współpraca

W ramach partnerstwa Indar Energy może świadczyć inne usługi, takie jak:

Oprogramowania

Rozwiązania zarządzania energią dla firm poprzez aplikacje w zakresie oprogramowania, które mogą być łatwo i szybko zintegrowane z istniejącą strukturą w tym SAP (Systems Applications and Products in Data Processing), zapewniające elastyczność na skalę europejską, a także światową.

www.evolutionenergie.com

Zmiany na temat przepisów oraz procesu legislacyjnego

Spośród kancelarii prawniczych specjalizujących się w energetyce sektora publicznego oraz prywatnego Indar Energy współpracuje z:

Warszawskie biuro Gide  Loyrette  Nouel  powstało  w  1990  r.  jako  jedna  z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 50 prawników i doradców  podatkowych  obsługujących  zarówno  transakcje  międzynarodowe  jak  i doradzających spółkom lokalnym. Na co dzień polscy prawnicy współpracują z ekspertami z 18 biur Gide Loyrette Nouel na całym świecie.

www.gide.com

Indar Energy współpracuje z:
Departamentem Prawa Energetycznego w Paryżu – Michel Guenaire,
Departamentem Prawa Energetycznego w Warszawie – Robert Jędrzejczyk

Kancelaria ‘Ravetto & Associés’ przedstawiona jest w ‘Legal 500 Paris’ – jako jedna z najlepszych firm świadczących usługi z zakresu prawa energetyki.

www.ravetto-associes.fr

Koncentracja na ogólnoświatowych informacjach z zakresu energetyki,

pojawiających się trendach, strategicznych decyzjach podjętych przez kluczowe podmioty energetyczne, geopolityczny wgląd do ostatnich wydarzeń.

www.petrostrategies.fr

Współpraca z „Europ Energies” – głównym źródłem informacji rynkowej dla francuskich nabywców gazu i elektryczności.

www.europenergies.fr

Współpraca z MONTEL – kluczowym dostawcą informacji w Europie z dziedziny energetyki, które mają wpływ na europejskie oraz światowe rynki energii.

Montel_logo
http://www.montel.no

Możliwości współpracy międzynarodowej.

www.ccipf.org

 

APGEF – Association des Polonais des Grandes Écoles Françaises skupia studentów i absolwentów polskiego pochodzenia francuskich Grandes Écoles.

logo_APGEF(1)

www.apgef.com

 

Rozwój badań oraz współpraca z różnymi uniwersytetami we Francji i w Europie,

którzy wysyłają swoich studentów na staż na zakończenie studiów (Supelec, KTH -Royal Institute of Technology, Paris Dauphine …)