Indar Energy

Indar Energy jest spółką zależną od Indar Shipping i jest w całości własnością partnerów.

Indar Energy oferuje szeroki zakres usług i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie energii:

  • Konsulting i doradztwo na zliberalizowanych rynkach: energii, gazu, węgla, kogeneracji, odnawialnych źródeł energii i CO2.
  • Wsparcie klientów poprzez specyficzne działania na rozwijających się, podlegających ciągłym zmianom rynkach, poprzez monitorowanie oraz zarządzanie ich energetycznym portfolio.
  • Wiedza o rynku poprzez ciągły monitoring i analizę danych.

INDAR ENERGY EKSPERTYZY:

  • Surowce energetyczne – rynki fizyczne i rynki finansowe
  • Kontrakty w oparciu o potrzeby klienta
  • Optymalizacja kosztów
  • Rozwój strategii
  • Analiza i monitoring rynku
  • Pośrednictwo
  • Emisja gazów cieplarnianych (certyfikacja ADEME)