7 Forum Energetyczne (2012)

Indar Energy wzięło udział w VII Forum Energetycznym w Sopocie w dniach 29.11-1.12.2012, jako jeden z moderatorów.


W konferencji uczestniczy ponad 500 gości i dziennikarzy. Warto podkreślić znaczący udział przedstawicieli firm i instytucji zagranicznych sektora energetycznego, co czyni Forum Energetyczne bardzo unikalnym pod tym względem i jednocześnie jednym z najważniejszych spotkań tego typu w Europie Środkowej. Konferencje otworzył Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W pierwszym panelu zatytułowanym: Finansowanie wielkich projektów energetycznych- kto za to zapłaci? uczestniczą m.in.: Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia, Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego i Łukasz Dziekoński, Członek Zarządu, Marguerite Fund.

Wysoka frekwencja na Forum Energetycznym pokazuje głębokie zainteresowanie uczestników jej tematem oraz ich zaangażowanie w konstruktywna dyskusję na temat przyszłości tego sektora. Taki stan rzeczy potwierdza zatem stały rozwój konferencji zarówno pod względem ilości i rangi uczestników – najważniejszych osób z sektora energetycznego, dziennikarzy oraz zasięgu konferencji, skupiającej coraz więcej gości zagranicznych.


Europa musi wyciągnąć wnioski ze światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Polityka klimatyczna UE powinna być realistyczna i uwzględniać to, jak się zachowuje reszta świata. Rozwój nowych technologii, które pozwalają redukować emisje CO2, kreuje dodatkową cechę konkurencyjności dla Europy. Jak walczyć z kryzysem i działać na rzecz ochrony klimatu, jak połączyć redukcję emisji z poprawą efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki? Jak stworzyć nowy model gospodarczy oparty na niskoemisyjnej gospodarce i wysokiej stopie zatrudnienia? Celem VII Forum Energetycznego jest stworzenie platformy do dyskusji, gdzie można wymieniać idee polityczne, dzielić się doświadczeniami oraz promować innowacyjne rozwiązania.

Agenda

Dzień 1:

 • Przyjazd gości
 • Prezentacja raportu
 • Panel dyskusyjny
 • Uroczysta kolacja

Dzień 2:

 • Sesja plenarna
 • Bloki tematyczne:
  • raporty
  • wykłady
  • prezentacje liderów
 • Ceremonia wręczenia Nagród Forum Energetycznego
 • Bankiet

Dzień 3:

 • Imprezy rekreacyjne
 • Wyjazd gości

Dyskusje na Forum Energetycznym odbywać się będą wokół zasadniczych tematów:

 • Finansowanie wielkich projektów energetycznych- kto za to zapłaci?
 • Polityka Energetyczna wobec celów unijnej polityki klimatycznej
 • Przyszłość Polski, przyszłość węgla
 • Naturalny, ciekły, łupkowy- z jakiego gazu będzie żyła Europa?
 • Energetyka jądrowa – konkurencja czy współpraca?
 • Prywatyzacja, restrukturyzacja, giełda- jakie zmiany własnościowe wpływają na efektywność i bezpieczeństwo sektora energetycznego
 • Sektor paliwowy- wczoraj, dziś i jutro
 • Zielona energia a efektywność gospodarcza
 • Innowacje w energetyce- dla kogo i za ile?
 • Usługa publiczna czy działalność biznesowa? Energetyka w miastach XXI wieku
 • Infrastruktura i inwestycje transgraniczne w sektorze energetycznym

source: http://www.forum-ekonomiczne.pl/7th-energy-forum/?lang=en#.UMYaVYMsB8F